Archive for mei, 2008

Directeur Vredeseilanden ‘keihard voor eigen sector’

mei 11, 2008

In een interview met De Morgen (10/5) geeft directeur Jan Aertsen zaken toe die ik eerder in mijn boek ‘Hoe goed is het goede doel ?’ heb aangekaart.

Zo heeft hij het over ‘contraproductieve’ en ‘in elkaar klappende’ projecten. Ook is de ‘realiteit dat de sector blij is met succes van 50 tot 60 procent’. De directeur geeft eerlijk toe dat ngo’s dit ‘niet in het openbaar durven te vertellen’.

Ook is Aertsen eerlijk over mislukkingen: ’Zonder buitenlands beleid (in Congo) met één Europese stem, heeft het geen zin om in te zetten op één klein project daar.’ De interviewers vragen dan ook of het ‘niet beter is daar de winkel te sluiten’. Een vraag die quasi bevestigend beantwoord wordt: ‘Daar zitten we dicht bij’.

Revelerend is vooral dat de ngo openlijk durft toe te geven dat sommige projecten mislukken. ‘Soms moeten we durven te zeggen dat we met onze kop tegen de muur lopen.’

Ook de zwijgplicht komt aan bod: ‘Ngo’s moeten zwijgen omdat ze centen moeten krijgen ?’, is een van de vragen. Het antwoord van de directeur is dat ‘het spel nu eenmaal zo in elkaar zit’.

‘We moeten in ons eigen hart durven te kijken’, besluit Aertsen. Eindelijk.

Advertenties

Voedselcrisis? Meer globalisatie in plaats van minder graag.

mei 4, 2008

De economie is nog nooit zo globaal geweest als vandaag. De export maakt immers bijna 18 % uit van het wereldwijde bbp. Anders gesteld: er werd nooit zoveel geëxporteerd als vandaag. Tot de jaren ’50 van de vorige eeuw was de economie relatief landgebonden. Het ging toen om nauwelijks 7 % van het bbp. Sindsdien wordt de wereldeconomie dus stelselmatig globaler. Globalisering werd een feit. En dat is een goede zaak. Consumenten wereldwijd plukken hiervan elke dag de vruchten.

Maar eigenlijk is de economie nog niet voldoende geglobaliseerd. De voedselcrisis van de laatste maanden bewijst dit. Volgens sommigen ligt de oplossing van dit voedselprobleem in de ontwikkeling van kleinschalige projecten in Afrika. Dat is fout. Die weg is ondertussen al decennia lang bewandeld. Zonder succes. Experts menen dat op dit moment slechts 10 % van het Afrikaanse landbouwpotentieel gebruikt wordt.

Paul Collier noemt de weg van de familiale en kleinschalige landbouw dan ook achterhaalde ‘landbouwromantiek’. Volgens Collier, auteur van ‘The Bottom Billion’ heeft die methode – die veel ontwikkelingsngo’s nochtans voorstaan – Afrika niet vooruitgeholpen. Van een understatement gesproken. Waarom blijven nagenoeg alle ngo’s dan vastklampen aan deze filosofie?

De oplossing voor de huidige voedselcrisis bestaat er dan ook in om het landbouwareaal op een zo efficiënt mogelijke manier te benutten. Dat kan volgens Collier door het kopiëren van het Braziliaanse model waarbij grote, technologisch gesofisticeerde en efficiënte bedrijven de beschikbare grond gebruiken. Logisch, niet ?

De opbrengst van deze bedrijven wordt dan wereldwijd verkocht. Op die manier gaan de prijzen voor landbouwgewassen opnieuw stelselmatig omlaag. Vanuit de welfare economics of welvaartseconomie is het eenvoudig aan te tonen dat een dergelijke globalisering zeer sterk welvaartscreërend werkt. Vooral de allerarmsten – de bottom billion – zullen exponentieel kunnen profiteren van een dergelijke ingreep.

Het is trouwens vreemd dat binnen deze ‘landbouwromantische visie’ van veel ontwikkelingsngo’s niemand met keiharde cijfers durft te komen. Studies wijzen immers uit dat de opbrengst van dergelijke efficiënte agrobedrijven die de wereldmarkt bedienen minstens 10 keer hoger ligt dan bij kleine familiale boeren.

Aangezien dit een werk van lange adem is, moeten er uiteraard ook nu onmiddellijk maatregelen komen. Volgens Roger Riddell, auteur van ‘Does foreign aid really work?’, is de beste manier om de allerarmsten te helpen cash geld rechtstreeks uit te delen. “Cash transfers zijn zeer effectief in het verhogen van de inkomens (van de allerarmsten)”, stelt hij onomwonden. Recent onderzoek geeft de man overigens gelijk.

Riddell weet wel waarover hij schrijft. Hij deed onderzoek naar ontwikkelingshulp , hij was  Research fellow bij het Overseas Development Institute in Londen  en werkte als directeur bij de Britse ngo Christian Aid.

Samengevat hebben we volgens Collier dus ‘meer globalisering’ nodig, niet minder. En ondertussen moeten we erover waken dat de cash transfers integraal bij de allerarmsten terechtkomen.

Hello world!

mei 4, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!